Về Giá bán của dự án Cát Tường Phú Thảo  sẽ được công bố vào thời gian sớm nhất trước giờ mở bán, thông tin này sẽ được minh bạch chính thức trên website. Về chính sách thanh toán sẽ áp dụng theo từng đợt cụ thể dựa vào bản báo giá đã được các thành viên cấp cao thuộc chủ đâu tư phê duyệt.